Hop til hovedindholdet

Odense Robotics' generalforsamling


Dato og tid

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 14:00 til 14:45

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 3. marts 2024 kl. 17:00

Sted

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5230 Odense M Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5230 Odense M

Odense Robotics' generalforsamling


Medlemmer inviteres til Odense Robotics' årlige generalforsamling den 13. marts, hvor vi sætter fokus på årets resultater.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen, hvor du har mulighed for at høre om klyngens resultater og gøre din indflydelse gældende. Tilmelding skal ske senest den 3. marts 2024.  

Program  

Her er programmet for generalforsamlingen. Den endelige dagsorden med emner, der skal behandles på generalforsamling, fremsendes direkte til medlemmerne i februar 2024. 

  • Valg af formand 

  • Bestyrelsens rapport om foreningens arbejde i det foregående år 

  • Præsentation af årsrapporten med en revideret årsrapport til godkendelse 

  • Forslag fra bestyrelsen og/eller betalende medlemmer 

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer 

  • Valg af revisor 

  • Eventuelt. 

 
Registrering af stemmeberettigede foregår fra kl. 13.30.   

Om generalforsamlingen 

Alle er velkomne, men kun betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Man må gerne deltage flere medarbejdere fra en medlemsorganisation. Hvert medlem har én stemme, som tilhører den primære kontaktperson, som er oplyst som primærkontaktperson ved indmeldelsen. Er vedkommende forhindret i at deltage, kan der stemmes ved fuldmagt. Medlemmer kan afgive deres stemme via skriftlig fuldmagt til et andet betalende medlem eller bestyrelsen. For at have stemmeret skal forfalden kontingent være betalt rettidigt jf. vedtægternes pkt. 11.4.   

Forslag til behandling på generalforsamlingen 

Foreningens medlemmer har mulighed for at stille forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen. Forslagene skal sendes skriftligt senest den 3. marts 2024 til Marie Beckmann, Executive Assistant, Odense Robotics. 

Årsmøde 

Du kan gå direkte fra generalforsamlingen til Odense Robotics årsmøde, som afholdes kl. 15-17:30 på Odense Congress Center. Årsmødet samler fremtrædende branchepersoner til en livlig debat om automationspotentialet. Det er gratis at deltage i årsmødet.   

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Erhvervshus Fyn
Odense Robotics

Tlf: +45 70235515
info@odenserobotics.dk

Kontaktinformation til arrangør

Erhvervshus Fyn
Odense Robotics

Tlf: +45 70235515
info@odenserobotics.dk